Cht繁體中文

植物成份潔面產品

專業級的天然成份潔面產品, 加入了100%純天然精油及植物花水, 而且只選用最好的天然成分原材料, 經澳洲嚴格品質監控. 是優質的天然個人潔膚產品. 天然而柔美的質感, 使你的皮膚享受到與別不同的感覺, 直接帶您與大自然接觸. 不含 SLS, sulfate, paraben, propylene glycol, DEA, 不含人造香精及酒精, 絕不採用動物測試.


Product Code BFC0002..
Product Code BFC0002.....

Product Code BFC0001..
Product Code BFC0001.....

Product Code BFC0004..
Product Code BFC0004.....

Product Code BFC0003..
Product Code BFC0003.....

顯示 1 - 4 / 4 (共計 1 頁)